Osoby, które chcą zajmować się kierowaniem budów czy nadzorami inwestycji, muszą mieć odpowiednie kwalifikacje, dodatkowo poświadczone dokumentami. Aby mogły rzeczywiście pracować w takim charakterze, to zgodnie z obowiązującymi u nas przepisami muszą posiadać uprawnienia budowlane. Takie uprawnienia wymagają przede wszystkim spełnienia kilku wyszczególnionych w przepisach warunków, a na zakończenie zdania pozytywnie egzaminu państwowego. W pierwszej kolejności kandydat musi dysponować kierunkowym wykształceniem, najlepiej pod postacią ukończonych studiów wyższych. Lecz to nie jest wszystko, gdyż zanim złoży dokumenty o egzamin, to będą go jeszcze czekać zawodowe praktyki, trwające od roku do czterech.

Praktyki te są realizowane w biurze projektowym lub na terenie jakiejś budowy, i mają przede wszystkim za zadanie naukę tego, co będzie w praktyce czekać przy wykonywaniu takiego zawodu. Sam egzamin organizowany jest dwa razy na rok, na wiosnę i jesień. Złożony on jest z dwóch oddzielnych części, czyli pisemnej i ustnej. Najpierw kandydaci zdają pisemną część, która ma formę testu z jedną prawidłową odpowiedzią. Po pozytywnym zdaniu tego etapu można przystępować do ustnej części, odbywającej się do dwóch tygodni po zakończeniu testu. W czasie tego etapu kandydaci mają do wylosowania zestaw pytań, na który muszą prawidłowo odpowiedzieć.

Zakres wiedzy potrzebnej do pozytywnego zdania obu części egzaminu jest dość duży, ponieważ będzie on obejmował tylko tematy wiążące się z budownictwem, ale też i obowiązujące regulacje i przepisy. Z takich też powodów ważną sprawą przy nauce jest znalezienie dobrych materiałów, z jakich będzie się można wszystkiego szybko nauczyć. Dużą ilość takich materiałów ma chociażby Segregator aktów prawnych na uprawnienia budowlane, a dodatkowym plusem tego rozwiązania jest komplet pytań egzaminacyjnych wraz z prawidłowymi odpowiedziami. Osoby zainteresowane takim rozwiązaniem mogą poczytać Opinie o programie UPRAWNIENIA BUDOWLANE, być może takiej lekturze przekonają się do uczenia z jednego z takich programów.

+Tekst Sponsorowany+

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY