Każdy, kto chciałby zostać kierowcą, musi zaliczyć kilka wymaganych etapów, po ukończeniu jakich wreszcie otrzyma wymarzony dokument. W pierwszej kolejności odbyć trzeba przygotowawczy kurs, a później zdać teoretyczny i praktyczny egzamin.

Jednak to nie jest koniec, bo bezwzględnie wszystkich kandydatów musi przebadać jeszcze specjalista lekarz. Przepisy w naszym kraju stanowią wyraźnie, że badania kierowców Łowicz są konieczne, a jeśli są duże przeciwwskazania, to taki kandydat może nawet nie móc zdawać na prawo jazdy.

Kierowanie samochodem to przecież bardzo duża odpowiedzialność, nie tylko za {samego siebie|siebie, lecz również za innych uczestniczących w ruchu drogowym i pieszych. Z tego też powodu konieczne jest przed wydaniem uprawnień ocenienie ogólnego stanu zdrowia takiej osoby osoby pod kątem tego, czy nie ma ona schorzeń, przy jakich poruszanie się drogach nie jest możliwe. O ile w przypadku osób prywatnych badania kierowców Koło wykonywane jest tylko raz, zanim się przystąpi do egzaminu, to całkowicie odmiennie będzie przy kierowcach zawodowych.

Oni mają dużo większą odpowiedzialność – przejeżdżają wiele tysięcy kilometrów w czasie jednego wyjazdu, przewożą pasażerów czy niebezpieczne ładunki. Dlatego też przy nich badania kierowców Łowicz muszą być co określony czas powtarzane, aby mieć pewność, że ogólny stan zdrowia danego kierowcy nie pogorszył się. Badania te mają także znacznie obszerniejszy zakres. Poza wzrokiem jest też badany słuch kandydata, równowaga i koordynacja ruchowa, a także ogólna kondycja. Niezwykle istotne są też badania psychologiczne, pozwalające ocenić reakcje w stresującej sytuacji.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY