Własnością reprezentatywną zaburzeń lękowych jest to, że lęk nie jest warunkowany wystąpieniem żadnej określonej sytuacji. Do tej grupy zaburzeń kategoryzuje się między innymi: zaburzenia lękowe z napadami strachu, w wielu przypadkach nazywane również lękiem panicznym. O ich istocie stanowi nagłe pojawienie się lęku bez jakichkolwiek przyczyn.

Jego nasilenie jest tak duże, że czujący go człowiek rozpoczyna się panicznie obawiać – pomóc ma prawo terapia ręki gdańsk. Stąd także określenie tych zaburzeń mianem leku panicznego. Związane z napadami lęku doznania emocjonalne są znacznie silniejsze od podobnych doznań w sytuacjach realnego zagrożenia. Napady strachu nie mają charakteru ciągłego, są w stanie jednak pojawić się nieraz w rozmaitych odstępach czasu. Trwają od kilku do kilkudziesięciu minut.

Z reguły towarzyszą im: przyśpieszone bicie serca, uczucie bólu w klatce piersiowej, ból głowy lub też ucisk w skroniach, a również niejednokrotnie pojawia się pocenie się oraz uczucie duszenia się. Postać dotknięta tym zaburzeniem, ma wrażenie ze za sekundę nastąpi coś złego, umrze, lub też ulegnie wypadkowi.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY