Podatek jest to danina, jaką jakikolwiek obywatel państwa ma obowiązek płacić do Skarbu Państwa. Wysokość płaconych składek uzależniona jest od wartości zdobywanych zysków. Podatki są bazowym źródłem uzyskiwania profitów publicznych oraz finansowania kosztów.

Reprezentatywną cechą podatku jest ich przymusowość i bezzwrotność – czasem jednak jest szansa zwrotu podatków zza granicy na przykład – księgowość holandia. Państwo ma prawo egzekwować należności fiskalne i może do tego celu odwoływać się do konstytuowanych regulacji ustawodawczych. Ze względu na przymusowy charakter podatki różnią się od datków, ofiar czy danin. Wpłacany do Skarbu Państwa podatek nie podlega zwrotowi. Odstępstwem od tej reguły jest odzyskanie wpłaconej uprzednio zaliczki na podatek dochodowy oraz nadwyżki na koniec roku podatkowego.

Powszechnie przyjętą formą opłacania podatków jest wartość pieniężna. Jest też podatek opłacany w przyrodzie. Obowiązuje on wyłącznie w owym czasie, kiedy z jakichkolwiek powodów zmniejsza się zaufanie do wartości pieniądza. Podatek ma okazję być także mierzony w przyrodzie opłacany wartością pieniądza, np. grunty rolne oraz leśne.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY