Organizując ogród, należałoby na samym początku rozdzielić go na trzy bazowe części. Część sztandarową, wypoczynkową i gospodarczą. Każda z tych części nie powinna zachodzić na drugą oraz powinny być należycie oddzielone. Część sztandarowa, tak nazwany przedogródek to przestrzeń znajdującą się przed domem. W tym rejonie wolno sadzić roślinki, jakie najdłużej będą pełniły funkcję dekoracyjną.

Muszą być to kwiaty i krzewy o długim okresie kwitnienia, lub też późnym wchodzeniu w stan uśpienia. Dróżki muszą pozwolić użytkownikom na szybkie oraz bezproblemowe dojście do bramki czy hangaru. Druga część, jest częścią wypoczynkową. Jak sama nazwa podkreśla powinna być przeznaczona na odpoczynek – więcej na wycinka drzew piaseczno. Kojarzy się to z tym, iż ma znajdywać się za budowlą. W tej części ogrodu powinny znajdywać się takie szczegóły małej architektury jak: tarasy, altanki, grill czy istotny trawnik umożliwiający gry i zabawy dla najmłodszych.

Część trzecia oraz najważniejsze to część gospodarcza. Jest to strefa, która powinna znajdywać się na uboczu prowadzonej przez nas działki, ze względu na znajdujące się tu obiekty. Zwłaszcza ta część przeznaczona jest na umieszczenie takich detalów jak: śmietniki lub kompostowniki.

W tej części też można umieścić domek gospodarczy, w jakim będziemy chować wszystkie niezbędne nam narzędzia do pielęgnacji naszego ogrodu. Koszenie może się odbywać w momencie, kiedy trawniki są suche. Jest to podyktowane poprawniejszym wykonaniem koszenia i faktem, iż trawa wtenczas o dużo lepiej znosi koszenie.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY