Zarządzanie nieruchomościami to odpowiedzialne i złożone zadanie, które powinno być realizowane w profesjonalny sposób, zgodny z aktualnie obowiązującymi normami. Nic więc dziwnego w tym, że zdecydowana większość właścicieli nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych w Poznaniu, zadaje sobie pytanie, komu je powierzyć. Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie w tym zakresie ze wsparcia profesjonalnej firmy specjalizującej się w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami.

Na czym polega zarządzanie nieruchomościami w Poznaniu?

Każda nieruchomość mieszkalna, oprócz mieszkań przeznaczonych do wyłącznego użytku ich właścicieli, składa się także z części wspólnych. To właśnie one wymagają szczególnej opieki, gdyż są najbardziej narażone na niszczenie w czasie. Opiekę nad nimi najczęściej sprawuje firma specjalizująca się w zarządzaniu nieruchomościami, która oprócz samego budynku, otacza także pieczą tereny do niego przynależące. Zarządzanie nieruchomościami nie ogranicza się jednak tylko i wyłącznie do dbania o czystość i porządek na terenie obiektu.

Zarządca nieruchomości dba również o okresowe wykonywanie przeglądów technicznych, planuje i organizuje remonty, przeprowadza prace konserwacyjne oraz naprawia bieżące usterki. W jego gestii leży także zawieranie umów z podwykonawcami – ekipami remontowymi, elektrykami, hydraulikami, konserwatorami, ekipą sprzątającą i innymi. Zarządca nieruchomości w imieniu właściciela lub wspólnoty mieszkaniowej ma prawo także zawierać umowy z dostawcami mediów i innymi podmiotami, których usługi są niezbędne dla zapewnienia obiektowi prawidłowego funkcjonowania.

Jak wybrać właściwego zarządcę nieruchomości?

Zarządzanie nieruchomościami jest w praktyce realizowane głównie przez jedną osobę. Jest nią zarządca nieruchomości, który zajmuje się wszystkimi zadaniami wchodzącymi zarówno w skład zarządzania, jak i administrowania obiektem. Bardziej specjalistyczne zadania, do których należy m. in. prowadzenie księgowości, prace techniczne, remonty i dbanie o kwestie prawne, są przed niego oddelegowywane specjalistom – księgowym, prawnikom oraz technikom. To jednak zarządca odpowiada przed wspólnotą lub właścicielem budynku za jakość ich realizacji. Z tego względu, warto zdecydować się na współpracę z profesjonalistą z prawdziwego zdarzenia.

Najlepszych, sprawdzonych i licencjonowanych zarządców zatrudniają z kolei poznańskie firmy specjalizujące się w zarządzaniu nieruchomościami. To właśnie im warto powierzyć opiekę nad nieruchomością, gdyż zapewniają zdecydowanie najbardziej kompleksowe usługi. Tego typu podmioty dostarczają najbardziej wszystkich potrzebnych usług z zakresu zarządzania, utrzymywania czystości oraz obsługi technicznej nieruchomości. Każda z nich jest natomiast realizowana przez zespół specjalistów, których w swoich szeregach bezpośrednio zatrudnia firma. Gwarantuje to szybką i sprawną realizację każdego zadania oraz gwarantuje utrzymanie nieruchomości w świetnym stanie w każdym obszarze jej funkcjonowania.

Artykuł powstał we współpracy z Integrum Management – profesjonalne zarządzanie nieruchomościami Poznań.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY